Wanneer patiënten doorverwijzen?

Patiënten kunnen niet te vroeg komen. We zullen hen bij een eerste consultatie steeds een zo duidelijk mogelijk behandelplan geven met de informatie die we op dat moment voorhanden hebben. Indien het ideale moment om te starten nog niet is aangebroken, zullen we hen uitnodigen om enkele maanden of jaren later een vervolgafspraak in te plannen. 


Graag zien we patiënten op tijd om de volgende twee voornaamste redenen:

  1. De eruptie van nieuwe elementen zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bv. indien er ruimtegebrek is voor de doorbraak van de laterale snijtanden kan de extractie van enkele melkhoektanden rond de leeftijd van 7 à 8 jaar een tijdelijke oplossing bieden in afwachting van de echte behandeling enkele jaren later. 
  2. De groei te kunnen benutten om kaakrelaties te optimaliseren, en dit zowel in de sagittale als transversale richting. Daarom zien we meisjes voor een eerste afspraak liefst ten laatste op de leeftijd van 10 jaar. Voor jongens is dit 12 jaar. Deze leeftijden zijn slechts een indicatie, maar normaal gezien is de patiënt dan nog prepubertair. Een lengteverschil van minder dan 20-25 cm met één van de ouders is een andere indicatie om door te sturen als het aankomt op groeipotentieel.
In de bijlage op deze pagina vindt u hierover meer uitleg.